Sankt Gertruds Stræde 6, Kbh C, tæt på Kultorvet.  

IMG_5961
Ejer: Ejerforeningen SGS6.
Ejendommen er opført 1736-37 og forhøjet med 2 etager i 1795, Fredet i klasse B.
 
Lars O. Jönsson har siden 2013 forestået en række istandsættelser som bygherrerådgiver.
•   Udført total omlægning af eltavle og målere samt istandsat trapper med kulturarvstyrelsen indover.
•   Ny hoveddør efter gammel tegning.
•   Tageftergang og ny tagrender.
•   Istandsat mure ved baghus.
•   Pågår med istandsættelse af facader på forhuset.